Ogłoszenia o aukcjach i licytacjach

Lp. Nazwa aukcji Data publikacji ogłoszenia Termin składania wniosków Data i godzina rozpoczęcia aukcji
1. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu gumowego, kod odpadu 07 02 99 (Koksownia PRZYJAŹŃ, ZG/71/18) 2019-01-21 06:59 2019-01-28 09:45 2019-01-28 10:00
2. Utylizacja - usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu pojemników P-20 o kodzie odpadu 15 01 02 (Koksownia JADWIGA, ZG/72/18) 2019-01-15 10:53 2019-01-22 09:45 2019-01-22 10:00