Ogłoszenia o aukcjach i licytacjach

Lp. Nazwa aukcji Data publikacji ogłoszenia Termin składania wniosków Data i godzina rozpoczęcia aukcji
1. Usługi geodezyjne - na okres czerwiec 2018 - maj 2019 2018-04-23 11:36 2018-04-27 11:45 2018-04-27 12:00
2. Drewno odpadowe kod 17 02 01 (Koksownia PRZYJAŹŃ) 2018-04-19 08:57 2018-05-11 11:00 2018-05-11 12:00
3. Analizator termograwimetryczny TGA701 (Koksownia JADWIGA) 2018-04-12 07:29 2018-04-26 11:00 2018-04-26 12:00
4. Gazomierz laboratoryjny (Koksownia DĘBIEŃSKO) 2018-04-12 07:27 2018-04-26 10:00 2018-04-26 11:00