pl en
Login

UWAGA !

Zmiana adresu dostarczania faktur.
JSW KOKS informuje wszystkich swoich dostawców o zmienia adresu dostarczania faktur.
Prosimy o dostarczanie wszystkich faktur na adres:

JSW KOKS S.A.
Koksownia Przyjaźń
ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza

Adres ten obowiązuje niezależnie od tego do jakiego zakładu JSW KOKS mają Państwo dostarczyć lub dostarczyli materiał. Zakłady spółki JSW KOKS to: Koksownia Przyjaźń, Koksownia Dębieńsko , Koksownia Radlin , Koksownia Jadwiga.
Jednocześnie przypominamy, że na fakturze Vat w polu Nabywca powinien się znaleźć adres siedziby spółki:
JSW KOKS S.A.,
ul. Pawliczka 1,
41-800 Zabrze

OK

Register

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities


Check products that are sold by your company

You can select multiple categories

Check all| Uncheck all

Statements

 • Obowiązek informacyjny Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. - read*

  Information on the administrators and on the rights of the person whose personal data are processed:

  According to art. 13 sec. 1 and sec. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council from April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), we would like to inform you that:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 57D, lokal B/J 54-203 Wrocław), KRS: 0000438056, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Platformy Zakupowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. W zakresie danych podmiotów zarejestrowanych na Platformie Zakupowej Administrator powierza przetwarzanie danych powiązanej spółce LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48 /11 00-644 Warszawa), KRS: 0000311815, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi lub do momentu usunięcia danych na Pani/Pana żądanie.
  5. You have the right to access, rectify, erase or limit the processing or rectification of your personal data and the right to object to the processing, as well as to transfer the data.
  6. You have the right to withdraw your consent to the processing of your data at any time. The exercise of the right of withdrawal shall not affect processing carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal.
  7. In matters related to data protection with regard to processing by Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o., you may contact the Logintrade S.A. Data Protection Inspector at the following e-mail address: ochronadanych@logintrade.com.pl.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Platformy zakupowej.
  10. Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. przewidują udostępnianie przetwarzanych danych podmiotom dokonującym zakupów z wykorzystaniem Platformy zakupowej. Każdy z tych podmiotów posiada konto na Platformie Logintrade.
  11. Administrator nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w Regulaminie Platformy anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
  12. Your personal data will not be processed automatically and will not be profiled.Logintrade platform uses cookies.For more information click here.


OK