Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia 2014 r., sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/041599/13/112 nastąpiło połączenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A., poprzez przejęcie przez Koksownię Przyjaźń S.A. Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.

Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. jako Spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nastąpiła zmiana firmy spółki z Koksownia Przyjaźń Spółka Akcyjna na JSW KOKS Spółka Akcyjna (JSW KOKS S.A.) oraz siedziba Spółki z miasta Dąbrowa Górnicza na miasto Zabrze.

JSW KOKS S.A. będzie funkcjonować pod dotychczasowymi numerami KRS, NIP oraz REGON, obowiązującymi dla Koksowni Przyjaźń S.A., tzn.:
KRS: 0000445684
NIP: 629-225-65-76
REGON: 278093210
ADRES: 41-800 ZABRZE
UL. PAWLICZKA 1

W ramach JSW KOKS S.A. działają następujące zakłady:
Koksownia Dębieńsko
Koksownia Jadwiga
Koksownia Przyjaźń
Koksownia Radlin

OK

Enquiry creation date: 2019-03-21

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Contact person:

Anna Janeczek

Phone: 32 757 52 71

e-mail: ajaneczek@jswkoks.pl

Enquiry No. Z518/279812

To make an offer for the enquiry, please log in at:

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...

Enquiry details are avalible after log into platform.