Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia 2014 r., sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/041599/13/112 nastąpiło połączenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A., poprzez przejęcie przez Koksownię Przyjaźń S.A. Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.

Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. jako Spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nastąpiła zmiana firmy spółki z Koksownia Przyjaźń Spółka Akcyjna na JSW KOKS Spółka Akcyjna (JSW KOKS S.A.) oraz siedziba Spółki z miasta Dąbrowa Górnicza na miasto Zabrze.

JSW KOKS S.A. będzie funkcjonować pod dotychczasowymi numerami KRS, NIP oraz REGON, obowiązującymi dla Koksowni Przyjaźń S.A., tzn.:
KRS: 0000445684
NIP: 629-225-65-76
REGON: 278093210
ADRES: 41-800 ZABRZE
UL. PAWLICZKA 1

W ramach JSW KOKS S.A. działają następujące zakłady:
Koksownia Dębieńsko
Koksownia Jadwiga
Koksownia Przyjaźń
Koksownia Radlin

OK

Enquiry creation date: 2019-03-18

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Contact person:

Radosław Piłat

Phone: 32 757 5896

e-mail: rpilat@jswkoks.pl

Enquiry No. Z2402/118855

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...

Enquiry details are avalible after log into platform.