Data wygenerowania aukcji: 2019-01-11

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

NIP: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Kot

tel: +48 (32) 757 52 72

e-mail: akot@jswkoks.pl

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NR 3967

Lp. Nazwa licytacji Data licytacji Rozpoczęcie licytacji Zakończenie licytacji
1. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu gumowego, kod odpadu 07 02 99 (Koksownia PRZYJAŹŃ, ZG/71/18) 2019-01-17 12:00 12:20

Opis aukcji:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie gumowego o kodzie odpadu 07 02 99.


Oferent musi posiadać przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 07 02 99, nazwa katalogowa: Inne nie wymienione odpady - odpady gumowe oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Tomasz Kowalik   32/757 57 18


Odbiór po podpisaniu umowy z JSW KOKS S.A. ODDZIAŁ PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej.

Transport i załadunek po stronie Wykonawcy.


Termin związania z ofertą: 50 dni od daty aukcji elektronicznej
ZG/71/18

Warunki dostawy:


Informacje dodatkowe:


Waluta:

PLN

Termin realizacji:

-

Załączniki dostępne po zalogowaniu

Lista produktów:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi Załącznik/Link Cena maksymalna Minimalna zmiana ceny Oferta ulega zmianie
1. Odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadu gumowego; kod odpadu 07 02 99, nazwa katalogowa odpadu: Inne nie wymienione odpady - odpady gumowe 45 tona Czytaj Nie

Reguły aukcji:

  1. Licytacja otwarta
  2. Aukcja zniżkowa
  3. Cena dotyczy jednej jednostki
  4. Oferta musi być lepsza od najlepszej oferty
  5. Remisy niedozwolone

Kryteria oceny: Cena

Ilość dogrywek: 999

Czas dogrywki: 1 min

Zasada uruchamiania dogrywki: Dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.

Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentówTermin zgłaszania się do aukcji minął dnia 2019-01-17 o godzinie 11:45.