Data wygenerowania aukcji: 2018-12-21

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

NIP: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Kot

tel: +48 (32) 757 52 72

e-mail: akot@jswkoks.pl

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NR 3965

Lp. Nazwa licytacji Data licytacji Rozpoczęcie licytacji Zakończenie licytacji
1. Utylizacja - usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu pojemników P-20 o kodzie odpadu 15 01 02 (Koksownia JADWIGA, ZG/72/18) 2019-01-15 10:00 10:20

Opis aukcji:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie pojemników plastikowych P-20 w ilości ok. 200 szt.), o kodzie odpadu 15 01 02.


Oferent musi posiadać przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 15 01 02  oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Katarzyna Potem 32/416 43 77


Odbiór po podpisaniu umowy przez obie strony.

Transport i załadunek po stronie Wykonawcy.


Termin związania z ofertą: 60 dni od daty aukcji elektronicznej


Odpad można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksownii Jadwiga ul. Zamkowa 9, 41-803 Zabrze


ZG/72/18

Warunki dostawy:


Informacje dodatkowe:


Waluta:

PLN

Termin realizacji:

-

Załączniki dostępne po zalogowaniu

Lista produktów:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi Załącznik/Link Cena maksymalna Minimalna zmiana ceny Oferta ulega zmianie
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie pojemników plastikowych P-20 w ilości ok. 200 szt. o kodzie odpadu 15 01 02 0.2 tona Czytaj Nie

Reguły aukcji:

  1. Licytacja otwarta
  2. Aukcja zniżkowa
  3. Cena dotyczy jednej jednostki
  4. Oferta musi być lepsza od najlepszej oferty
  5. Remisy niedozwolone

Kryteria oceny: Cena

Ilość dogrywek: 999

Czas dogrywki: 1 min

Zasada uruchamiania dogrywki: Dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.

Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentówTermin zgłaszania się do aukcji minął dnia 2019-01-15 o godzinie 09:50.