Date of auction generation: 2018-12-21

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Contact person:

Agnieszka Kot

Phone: +48 (32) 757 52 72

e-mail: akot@jswkoks.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 3965

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Utylizacja - usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu pojemników P-20 o kodzie odpadu 15 01 02 (Koksownia JADWIGA, ZG/72/18) 2019-01-15 10:00 10:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie pojemników plastikowych P-20 w ilości ok. 200 szt.), o kodzie odpadu 15 01 02.


Oferent musi posiadać przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 15 01 02  oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Katarzyna Potem 32/416 43 77


Odbiór po podpisaniu umowy przez obie strony.

Transport i załadunek po stronie Wykonawcy.


Termin związania z ofertą: 60 dni od daty aukcji elektronicznej


Odpad można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksownii Jadwiga ul. Zamkowa 9, 41-803 Zabrze


ZG/72/18

Delivery terms:


Additional information:


Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Maximum price Minimum bid improvement The offer is being changed
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie pojemników plastikowych P-20 w ilości ok. 200 szt. o kodzie odpadu 15 01 02 0.2 t Read No

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Descending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-01-15 at 09:50.