Data wygenerowania aukcji: 2018-12-05

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

NIP: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Kot

tel: +48 (32) 757 52 72

e-mail: akot@jswkoks.pl

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NR 3957

Lp. Nazwa licytacji Data licytacji Rozpoczęcie licytacji Zakończenie licytacji
1. Złom zużyty sprzęt o kodzie odpadu 16 02 14 (Koksownia JADWIGA, RADLIN, DĘBIEŃSKO, ZG/69/18) 2018-12-12 11:00 11:20

Opis aukcji:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji, przedmiotem której jest zużyty sprzęt o kodzie odpadu 16 02 14.


Oferent musi posiadać stosowną decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odpadami tj. zezwolenie na transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie 16 02 14 lub posiadać numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Katarzyna Potem 32/416 43 77


Płatność - przedpłata 100% przed odbiorem złomu

Termin związania z aukcją: 60 dni od daty aukcji elektronicznej


Odpad można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksowni Jadwiga, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9, Koksowni Radlin, 44-310 Radlin, ul. Hutnicza 1, Koksowni Dębieńsko, ul. Przemysłowa 12.


ZG/69/18


Warunki dostawy:


Informacje dodatkowe:


Waluta:

PLN

Termin realizacji:

-

Załączniki dostępne po zalogowaniu

Lista produktów:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi Załącznik/Link Cena minimalna Minimalna zmiana ceny
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie zużytego sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego. Odpad o kodzie odpadu 16 02 14 zlokalizowany na terenie Koksowni Jadwiga w ilości ok. 0,500 t, Koksowni Radlin w ilości 0,250 t oraz Koksowni Dębieńśko w ilości ok. 0,250 t 1 tona Czytaj

Reguły aukcji:

  1. Licytacja otwarta
  2. Aukcja zwyżkowa
  3. Cena dotyczy jednej jednostki
  4. Oferta musi być lepsza od najlepszej oferty
  5. Remisy niedozwolone

Kryteria oceny: Cena

Ilość dogrywek: 999

Czas dogrywki: 1 min

Zasada uruchamiania dogrywki: Dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.

Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentówTermin zgłaszania się do aukcji minął dnia 2018-12-12 o godzinie 10:45.