Data wygenerowania aukcji: 2018-11-29

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

NIP: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Osoba kontaktowa:

Paweł Fiuk

tel: 32 757 58 70

e-mail: pfiuk@jswkoks.pl

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NR 3951

Lp. Nazwa licytacji Data licytacji Rozpoczęcie licytacji Zakończenie licytacji
1. Zużyte opony, dętki kod odpadu 16 01 03 (Koksownia PRZYJAŹŃ ZG/55/18) 2018-12-12 11:00 11:15

Opis aukcji:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji przedmiotem której jest odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadu gumowego kod 16 01 03


Oferent musi przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 16 01 03 oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)


W sprawach technicznych: Tomasz Kowalik 32 757 57 18


Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury
Załadunek i transport po stronie wykonawcy
Odpad można oglądać w godz. 6.00-13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksowni PRZYJAŹŃ
ZG/55/18

Warunki dostawy:


Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej aukcji bez podania przyczyny.


Waluta:

PLN

Termin realizacji:

50 dni od daty aukcji elektronicznej

Załączniki dostępne po zalogowaniu

Lista produktów:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi Załącznik/Link Cena maksymalna Minimalna zmiana ceny Oferta ulega zmianie
1. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienie odpadu żużyte opony, dętki, kod odpadu 16 01 03 1.47 tona Czytaj 0.01 PLN Nie

Reguły aukcji:

  1. Licytacja otwarta
  2. Aukcja zniżkowa
  3. Cena dotyczy jednej jednostki
  4. Oferta musi być lepsza od najlepszej oferty
  5. Remisy niedozwolone

Kryteria oceny: Cena

Ilość dogrywek: 999

Czas dogrywki: 1 min

Zasada uruchamiania dogrywki: Dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.

Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentówTermin zgłaszania się do aukcji minął dnia 2018-12-12 o godzinie 10:00.