Date of auction generation: 2018-11-29

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Contact person:

Paweł Fiuk

Phone: 32 757 58 70

e-mail: pfiuk@jswkoks.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 3951

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Zużyte opony, dętki kod odpadu 16 01 03 (Koksownia PRZYJAŹŃ ZG/55/18) 2018-12-12 11:00 11:15

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji przedmiotem której jest odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadu gumowego kod 16 01 03


Oferent musi przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 16 01 03 oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)


W sprawach technicznych: Tomasz Kowalik 32 757 57 18


Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury
Załadunek i transport po stronie wykonawcy
Odpad można oglądać w godz. 6.00-13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksowni PRZYJAŹŃ
ZG/55/18

Delivery terms:


Additional information:

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej aukcji bez podania przyczyny.


Currency:

PLN

Delivery date:

50 dni od daty aukcji elektronicznej

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Maximum price Minimum bid improvement The offer is being changed
1. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienie odpadu żużyte opony, dętki, kod odpadu 16 01 03 1.47 t Read 0.01 PLN No

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Descending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2018-12-12 at 10:00.